Noħolqu u nippreservaw kapital intellettwali (Miżuri 29-35)