Għal aktar kisbiet - Introduzzjoni għall-konferenza ġenerali tal-kapijiet