Pass ’il quddiem biex is-Servizz Pubbliku jkollu l-flotta tal-vetturi taħdem bl-elettriku