Segretarju Permanenti, Ministeru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali

Is-Sur Christopher Cutajar

Is-Sur Christopher Cutajar twieled fl-4 ta’ Ġunju 1985 u huwa minn Santa Luċija. Hu daħal jaħdem fis-Servizz Pubbliku fis-sena 2007 bħala infermier fi ħdan il-Ministeru għas-Saħħa.

Huwa kiseb Bachelor of Science (Honours) Nursing u aktar tard Executive Masters fl-Amministrazzjoni tan-Negozju (MBA), it-tnejn mill-Universita’ ta’ Malta.

Huwa kien direttament attiv fis-settur tat-trade unions bejn is-sena 2009 u l-2014, fejn irnexxielu jakkwista kemm esperjenza diretta tax-xogħol tat-trade unions, kif ukoll għarfien minn diversi seminars u konferenzi li attenda, kemm lokalment kif ukoll barra minn xtutna. Huwa kellu l-opportunita’ li jattendi għal diversi korsijiet organizzati mill-Istitut Ewropew tat-Trade Unions (ETUI).

Is-Sur Cutajar serva bħala Segretarju Eżekuttiv tal-Kunsill Lokali tal-Fgura bejn is-sena 2011 u s-sena 2016. Fl-istess perjodu, huwa serva wkoll bħala Aġent Segretarju Eżekuttiv tal-Kunsilli Lokali ta’ Ħal Kirkop u L-Imsida, kif ukoll tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali, għal żminijiet qosra, sabiex jiffaċilita perjodi ta’ tibdil fl-amministrazzjoni.

Is-Sur Cutajar ġie appuntat bħala Segretarju Permanenti tal-Ministeru ghat-Trasport u l-Infrastruttura f’Ġunju tal-2016. Fil-leġiżlatura sussegwenti huwa ġie kkonfermat f’din il-kariga.