Trasport li ma jniġġisx, immaniġġar tal-iskart, aktar effiċjenza fil-binjiet pubbliċi... dawn huma ftit mill-bosta inizjattivi li​ s-Servizz Pubbliku jieħu favur l-am​bjent. Permezz tal-kampanja ‘Id f’id għall-ambjent’, intefa’ dawl fuq kif is-Servizz Pubbliku qed jieħu rwol proattiv biex jissalvagwardja l-ambjent u fuq kif int ukoll tista’ tagħti sehmek.


Aqra aktar dwar:​​​

Green Public Procurement​​

Waste Management​​

Less Carbon Footprint​​

Energy Efficient Govt Properties​​​

Ara l-filmati​​​:

Green Public Procurement


Waste Management
​​Green Public Procurement​
​​​Waste Management​​
Less Carbon Footprint


E​nergy Efficient Govt Properties

​​Less Carbon Footprint​
​​​E​nergy Efficient Govt Properties​​
​​